Default Header Image

Informaţii utile

În atenția cursanților

Înscrierea la cursurile de educație continuă a medicilor și farmaciștilor se realizează prin înaintarea demersului din partea instituției medicale sau farmaceutice și la numărul de telefon (+373) 22 205 160.

 

La momentul înregistrării medicul/farmacistul trebuie să dispună de următoarele documente:

a) care se prezintă pentru prima dată:

 1. copia buletinului de identitate;

 2. copia diplomei de studii superioare/integrate în medicină/farmacie;

 3. copia diplomei de rezidențiat sau diplomei ce confirmă studiile în specialitatea respectivă;

 4. copia certificatului de secundariat clinic (după caz);

 5. Adeverința confirmativă de înscriere la cursuri eliberată de DEMC, semnată de conducătorul instituției cu indicarea ordinului și ștampilată;

 6. Fișa personală a cursantului completată la calculator conform modelului atașat în format WORD, imprimată pe ambele părți și semnată de cursant;

b)  care se prezintă repetat:

 1. copia diplomei de rezidențiat sau diplomei ce confirmă studiile în specialitatea respectivă;

 2. copia certificatului de secundariat clinic (după caz);

 3. Adeverința confirmativă de înscriere la cursuri eliberată de DEMC, semnată de conducătorul instituției cu indicarea ordinului și ștampilată;

 4. Fișa personală a cursantului completată la calculator conform modelului atașat în format WORD, imprimată pe ambele părți și semnată de cursant;

 5. Certificatul de perfecționare în original.