Default Header Image

Acte normative

Documente internaționale

Memorandum asupra învăţării permanente din 30.10.2000, Comisia Comunităţii Europene, Bruxelles

Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

Legea ocrotirii sănătății

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic

Legea cu privire la activitatea farmaceutică

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărârea nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Hotărârea nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Ordine ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ordinul MSMPS nr. 501 din 28.05.2020 Cu privire la încetarea suspendării proceselor de instruire

Ordinul MSMPS nr. 114 din 12.02.2021 Cu privire la procesul de realizare a cursurilor de educație continuă a medicilor și farmaciștilor

Ordinul MSMPS nr. 1048 din 12.11.2020 Cu privire la reglementare sistemului național de educație medicală și farmaceutică continuă

Ordinul MSMPS nr. 1088 din 24.11.2020 Cu privire la Consiliul de Experți al MSMPS în domeniul sănătății

Ordine ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Ordinul MECC nr. 1058 din 28.08.2019 Cu privire la acreditarea instituțională a USMF „Nicolae Testemițanu”

Documente elaborate în cadrul Departamentului

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Educație Medicală Continuă