Default Header Image

Acte normative

Documente internaționale

Memorandum asupra învăţării permanente din 30.10.2000, Comisia Comunităţii Europene, Bruxelles

Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

Legea ocrotirii sănătății

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic

Legea cu privire la activitatea farmaceutică

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărârea nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Hotărârea nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Ordine ale Ministerului Sănătății

Ordinul MSMPS nr. 501 din 28.05.2020 Cu privire la încetarea suspendării proceselor de instruire

Ordinul MSMPS nr. 114 din 12.02.2021 Cu privire la procesul de realizare a cursurilor de educație continuă a medicilor și farmaciștilor

Ordinul MS nr. 435 din 12.05.2022 Cu privire la reglementarea sistemului național de educație medicală și farmaceutică continuă

Ordinul MS nr. 375 din 16.04.2024 Cu privire la modificarea ordinului 435 privind sistemul national de EMFC

Ordinul MSMPS nr. 1088 din 24.11.2020 Cu privire la Consiliul de Experți al MSMPS în domeniul sănătății

Ordinul MS nr. 186 din 22.02.2024 Cu privire la modificarea ordinului 386 privind atestarea medicilor si farmacistilor

Ordinul MSMPS nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Ordine ale Ministerului Educației și Cercetării

Ordinul MECC nr. 1058 din 28.08.2019 Cu privire la acreditarea instituțională a USMF „Nicolae Testemițanu”

Ordinul MEC nr. 38 din 21.01.2022 Cu privire la acreditara programelor de formare profesională continuă din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Ordinul MECC nr. 70 din 25.01.2019 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborarea a programelor și curriculum din cadrul învățării pe tot parcursul vieții

Ordinul MECC nr. 92 din 30.01.2019 Privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor FPC a cadrelor didactice

Ordinul MEC nr. 980 din 07.10.2022 Cu privire la aprobarea modelelor de certificate

Documente elaborate în cadrul Departamentului

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Educație Medicală Continuă

Regulamentul de organizare și realizare a activităților de educație și formare profesională continuă în USMF

Metodologie de organizarea și desfășurarea a procesului de EM/FC la distanta în USMF