Default Header Image

Oferta educațională

Program Formare Profesională Continuă 2017

Program Formare Profesională Continuă 2018

Program Formare Profesională Continuă 2019

Program Formare Profesională Continuă 2020

Program Formare Profesională Continuă 2021

 

ÎN ATENȚIA MEDICILOR ȘI FARMACIȘTILOR!

În legătură cu situația epidemiologică, unele cursuri de perfecționare au fost transferate,

care permit organizarea și realizarea lor în regim ON-LINE.

 

Departamentul Obstetrică și Ginecologie. Disciplina Obstetrică și Ginecologie

Denumirea perfecționării

 

Data

inițială

Data preconizată

Curs primar de colposcopie.

PT – pentru obstetricieni-ginecologi.                 

06.09-21.09

13.09-28.09

Curs avansat de colposcopie.

PT – pentru obstetricieni-ginecologi.                 

06.09-22.10

13.09-29.10

Cursuri solicitate suplimentar de către catedre 

Catedra Chimie farmaceutică și toxicologică

Denumirea perfecționării

 

Data preconizată

Curs de bază privind regulile de bună practică de fabricație a medicamentelor.

PT – pentru farmaciști.                 

06.12-24.12

 

Catedra Medicină legală

Denumirea perfecționării

 

Data preconizată

Aspecte etico-legale în asistența medicală urgentă prespitalicească.

PT – pentru personalul serviciului AMUP.                 

29.11-08.12

Aspecte etico-legale în asistența medicală urgentă prespitalicească.

PT – pentru personalul serviciului AMUP

13.12-22.12

CENTRUL UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ –

OFERTE DE INSTRUIRI INDIVIDUALE

Anul 2020 este unul fără precedent, reieșind din impactul COVID-19 asupra învățământului și în mod particular asupra instruirii medicale. Suntem într-o perioadă când riscurile mediului de instruire clasică pot prevala asupra potențialelor beneficii. În această situație, metoda instruirii medicale prin simulare rămâne una stringentă, eficientă și cu un grad de siguranță pentru beneficiari.

Începând cu 07.09.2020, CUSIM continuă activitățile conform Programului formării profesionale continue a medicilor şi farmaciştilor pentru. Astfel aveți posibilitatea să Vă înscrieți la Cursurile individuale de instruire la simulatoare pentru următoarele domenii:

  • chirurgie laparoscopică
  • ultrasonografie
  • bronhoscopie
  • endoscopie digestivă
  • histeroscopie
  • urologie endoscopică

Pentru detalii despre ofertă contactați-ne la:

tel. 022 205 695, anticamera CUSIM

tel. 022 205 634, economist CUSIM

sau accesați https://www.cusim.md/shedule