Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19

USMF „Nicolae Testemițanu” va crea un Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19

Publicat: 18.02.2021

 

Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va lansa Registrul electronic al pacienților cu COVID-19 din Republica Moldova, în vederea identificării soluțiilor de îmbunătățire a calității vieții pacienților la nivel național și a temelor de cercetare la acest subiect.

Acest lucru va fi transpus în cadrul proiectului „Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19” (RECOVID), aprobat, în luna iunie 2020, de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în contextul implementării expresiilor de interes din cadrul Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind соmbаtеrеа și аtеnuarеа impactului раndеmiеi COVID-19, prioritatea Sănătate, în cadrul Programului UE - Horizon 2020

Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19Conducătorul proiectului, Tudor Costru, conferențiar universitar la Catedra de stomatologie terapeutică, a menționat, în cadrul unei ședințe de lucru, organizată la 17 februarie curent cu participarea operatorilor de la 10 instituții medicale din Chișinău desemnate în calitate de entități-partenere în proiect, că pandemia COVID-19 este caracterizată prin mari provocări clinice și de management, ce pot fi depășite doar având la dispoziție date complexe și relevante cu privire la infecția provocată de SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, scopul registrului menționat constă în crearea unei baze de date pentru evidența pacienților cu COVID-19 spitalizați în instituțiile medico-sanitare publice din municipiul Chișinău, în perioada februarie 2020–iulie 2021, precum și în evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții acestora. Operatorii din spitale vor introduce informația în Formularul pacientului COVID-19. Informația colectată va fi expediată statisticienilor medicali ai USMF „Nicolae Testemițanu”, care o vor stoca în Registrul electronic de evidență a pacienților cu COVID-19

Entitățile desemnate sunt: Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”; Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel  Mihail”, Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sfânta Treime”, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase la Copii și Maternitatea Municipală.

Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19Academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, consultant științific în cadrul proiectului, a remarcat că softul va servi drept sursă de informare pentru elaborarea rapoartelor de evaluare și a lucrărilor științifice. Totodată, Registrul, ca parte componentă a platformei pentru inițierea cercetărilor condiționate de pandemia COVID-19, va permite obținerea datelor și a dovezilor privind impactul infecției asupra stării de sănătate și a calității vieții pacienților spitalizați. „Virusul lasă amprente serioase în timp asupra organismului uman, starea de sănătate a pacienților fiind modificată destul de grav, cu dereglări ale sistemului cognitiv și ale celui endocrin, la nivel comportamental, poate persista sindromul obstructiv și alte sechele pe termen lung. În clinici sunt înregistrate cazuri repetate de îmbolnăvire cu COVID-19, de gravitate mare. Din acest considerent, trebuie să ne implicăm cu toții pentru a găsi soluții în vederea diminuării gravității situației epidemiologice”, a adăugat profesorul Stanislav Groppa. 

Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19În prezent, proiectul se află la etapa prefinală de implementare, fiind creat softul pentru Registru și Formularul standard al pacientului cu COVID-19. Potențialii beneficiari ai softului vor fi cadrele științifico-didactice ale USMF „Nicolae Testemițanu” și prestatorii de servicii medicale. RECOVID va facilita procesul managerial la nivel de instituții medicale, universitate și alți factori decizionali, va contribui la dezvoltarea competențelor resurselor umane, prin atragerea și implicarea medicilor clinicieni și a cercetătorilor în activități de cercetare complexe. Impactul științific al softului ține de crearea oportunităților de colaborare interdisciplinară și în calitate de suport informațional pentru noi cercetări la nivel european, prin accesarea de proiecte internaționale în programele Horizon 2020 și Horizon Europe.

Din componența echipei proiectului mai fac parte: Galina Buta, cercetător științific coordonator, conferențiar universitar la Catedra de medicină de familie; Stela Cojocaru, cercetător ştiințific coordonator, conferențiar universitar la Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, și Raisa Puia, cercetător ştiințific coordonator, conferențiar universitar la aceeași catedră; Alina Ungureanu și Eugeniu Nicolai - cercetători știinţifici la Centrul Științific al Medicamentului; Daniela Galea-Abdușa, cercetător ştiințific  superior, metodist principal, Departamentul Cercetare, și Svetlana Gorobievschi, cercetător științific principal, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
USMF
Registru electronic de evidență a pacienților cu COVID-19
registru
pacienți
COVID
situație epidemiologică
RECOVID
Horizon 2020
Horizon Europe
Departamentul Cercetare
formular
evidență
baza de date

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii